خانه / پرسش و مسئله / عوامل پیش‌برنده و بازدارنده در استفاده از کتابخانه‌های عمومی: مطالعه موردی همدان 5/5 (1)

عوامل پیش‌برنده و بازدارنده در استفاده از کتابخانه‌های عمومی: مطالعه موردی همدان

در پژوهش «عوامل پیش‌برنده و باز‌دارنده در استفاده از کتابخانه‌های عمومی» که در سال ۹۳ – ۱۳۹۲ به صورت پیمایشی انجام شده است، تاثیر ۴ دسته از عوامل بر میزان مراجعه کاربران به کتابخانه های عمومی بررسی شده است:

الف) عوامل سازمانی: شامل خدمات ارائه شده توسط کتابخانه عمومی و نحوه مدیریت آن؛

ب) عوامل شخصی و اجتماعی: شامل شرایط اقتصادی فرد و نقش خانواده؛

ج) عوامل مرتبط با ادراک و آگاهی: توانایی‌های علمی کتابداران؛

د) عوامل محیطی: شامل موقعیت کتابخانه و فاصله تا کتابخانه.

در این منبع، بر اساس نظر کاربران کتابخانه‌های عمومی شهرستان همدان (نمونه ۳۸۰ نفری) یافته‌های زیر به دست آمده است:

  1. آیا بین شرایط اقتصادی کاربران و میزان مراجعه آن‌ها به کتابخانه‌های عمومی رابطه معناداری وجود دارد؟ بله
  2. آیا بین سطح خدمات ارائه شده توسط کتابخانه‌های عمومی و میزان مراجعه کاربران به کتابخانه‌های عمومی رابطه معناداری وجود دارد؟ خیر
  3. آیا بین وجود نهادهای آموزشی و تربیتی (مانند دانشگاه و مدرسه) در اطراف کتابخانه و میزان مراجعه کاربران رابطه معناداری وجود دارد؟ بله، تا حدودی
  4. آیا بین دوری و نزدیکی کاربران به کتابخانه عمومی و میزان مراجعه آن‌ها به کتابخانه‌های عمومی رابطه معناداری وجود دارد؟ خیر
  5. آیا بین موقعیت مکانی کتابخانه عمومی و میزان مراجعه کاربران به کتابخانه‌های عمومی رابطه معناداری وجود دارد؟ بله، تا حدودی
  6. آیا بین نحوه مدیریت کتابخانه عمومی و میزان مراجعه کاربران به کتابخانه‌های عمومی رابطه معناداری وجود دارد؟ بله، تا حدودی
  7. آیا بین خانواده (به عنوان عاملی برای تشویق افراد) و میزان مراجعه کاربران به کتابخانه‌های عمومی رابطه معناداری وجود دارد؟ بله
  8. آیا بین میزان دانش کتابداران و میزان مراجعه کاربران به کتابخانه‌های عمومی رابطه معناداری وجود دارد؟ بله، تا حدودی

زندیان فاطمه، قربانی عمران، حسن زاده محمد (۱۳۹۵). عوامل پیش‌برنده و باز‌دارنده در استفاده از کتابخانه‌های عمومی. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی. ۲۲ (۳) :۴۵۱-۴۶۵. قابل دسترس در: http://publij.ir/article-1-1284-fa.html

لطفاً به این مطلب امتیاز دهید

همچنین ببینید

بازاریابی کتابخانه‌های عمومی

مخاطبان بالقوه کتابخانه‌ها، اغلب فاقد اطلاعات کافی در مورد مجموعه خدمات وامکاناتی هستند که کتابخانه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.